| Pääsivu | Arvostelut | Artikkelit | Ylläpito | Linkit |

Mame32

Kirjoittaja: Teemu Pyykölä

Lyhennys MAME tulee sanoista Multiple Arcade Machine Emulator. Nimensä mukaisesti se emuloi arcade pelikoneita. Mamen alkuperäinen versio toimii komentorivin kautta, mutta sille on tehty myös graafisia käyttöliittymiä. Mame32 on Windowsille tehty graafinen käyttöliittymä Mamelle. Mikäli sinulla ei ole GameSpyn tunnuksia voit hakea asennustiedoston Emulator Zonen sivuilta. Pura zip tiedosto ja aja mame32.exe. Mame tarvitsee pelin rom tiedostot, jotta peli toimii. Mamen omilla sivuilla on ladattavissa muutama ilmaiseksi jaossa oleva peli.


Käynnistettyäsi Mamen aukeaa vastaavanlainen ikkuna. Ikkunasta voit valita filtterin, jonka ehdot täyttävät pelit näytetään listassa.
Available valinta näyttää pelit, joiden rom tiedostot sinulla on.
Clones näyttää pelit, jotka pohjautuvat toiseen peliin.
Manufacturer luettelee pelit valmistajan mukaan.
Neo-Geo näyttää Neo-Geo pelit.
Originals näyttää pelit, jotka eivät pohjaudu vanhempaan peliin.
Raster, Stereo ja Vector näyttävät pelit, jotka käyttävät kyseistä tekniikkaa.
Working näyttää kyseisessä Mamen versiossa toimivat pelit.
Year näyttää pelit julkaisuvuoden mukaan.


Valikosta Options > Directories voit tarkastaa ja muuttaa hakemistoja, joista Mame olettaa löytävänsä tiedostot. Browse selaa ja muuttaa valittua hakemistoa, Insert lisää hakemiston ja Delete poistaa valitun hakemiston listasta. Tärkeimpiä ovat:
Roms kertoo mistä rom tiedostoja etsitään.
Memory Card muistikorttien hakemisto.
State hakemisto, johon voit tallentaa pelin kohdan ja jatkaa tauon jälkeen kyseisestä kohdasta.


Valikosta Options > Startup Options voit valita mitä tehtäviä ohjelman käynnistyksen yhteydessä tehdään. Nämä tehtävät voivat hidastaa ohjelman käynnistymistä jonkin verran. Search new roms tarkistaa aina käynnistyksen yhteydessä, onko uusia rom tiedostoja ilmestynyt määriteltyihin hakemistoihin. Enable version mismatch warning varoittaa mikäli rom tiedosto ei ole tuettu kyseisessä Mamen versiossa. Allow game selection with joystick antaa valita pelin peliohjaimella.


Valikosta Options > Default options voit muuttaa kaikissa peleissä käytettäviä asetuksia. Vastaavan ruudun yhdelle pelille saat klikkaamalla hiiren oikealla napilla pelin nimeä ja valitsemalla Properties. Display valikosta voit muuttaa pelin ikkunan asetuksia.
Run in a window valinta määrittää ajetaanko peli ikkunassa vai koko ruudussa.
Start out maximized valinnalla määrätään aukeaako peli suuremmassa vai pienemmässä ikkunassa.
Enforce aspect ratio pakottaa pelille alkuperäisen kuvasuhteen.

Rotation valinnoista voit määrittää pyöritetäänkö pelin kuvaa.
Clockwise pyörittää kuvaa myötäpäivään 90 astetta ja Anticlockwise vastapäivään.
Flip screen upside-down kääntää kuvan ylösalaisin
Flip screen left-right kääntää kuvan peilikuvaksi

Effects valinnasta voit valita onko scanline asetus päällä. Scanlinet saavat kuvan näyttämään enemmän television kuvalta. Alasvetovalikosta voit valita viivojen tiheyden.

Gamma ja brightness valinnoista voit säätää kuvan kirkkautta.


Advanced lehdeltä voit muuttaa näytön asetuksia laajemmin.
Use DirectDraw ilmoittaa käytetäänkö DirectX:ää kuvan piirtämiseen.
Resolution voit pakottaa Mamen käyttämään tiettyä resoluutiota, värisyvyyttä sekä virkistystaajuutta.
Frame skipping asetus kertoo montako ruutua jätetään piirtämättä.


Sound välilehdelta voit valita soitetaanko pelien äänet ja millä sampleratella äänet toistetaan.


Controllers välilehdeltä voit päättää mitä ohjaimia käytetään pelaamisessa.
Enable joystick input mahdollistaa joystickin käytön.
Enable mouse input mahdollistaa hiiren käytön.
Enable lightgun input mahdollistaa valopyssyn käytön.
Preconfigure for specified controller muutamalle ohjaimelle valmiiksi tehdyt asetukset.

Lisää tietoa löytyy muun muassa Mamen FAQ sivulta