| Pääsivu | Arvostelut | Artikkelit | Ylläpito | Linkit |

DOSBox - asennus ja käyttö

Kirjoittaja: Teemu Pyykölä

Vanhoja pelejä pelatessa törmää usein tilanteeseen, jossa peliä lukevaa laitetta ei enää ole itsellä tai sitä ei ole tilaa pitää koko ajan esillä. Lisäksi vanhoille tietokoneille tiedonsiirto voi olla ongelmallista sillä kone ei välttämättä lue uusia levyjä.

Ongelmia voi tulla vaikka laitteiston pitäisi periaatteessa olla yhteensopiva alas päin. DOSBox on tehty juuri tälläiseen tilanteeseen. Se emuloi x86 prosessoreita ja dossia. DOSBoxilla on mahdollista saada toimimaan pelejä, jotka eivät nykyisillä Windowsin versioilla lähde muuten käyntiin.

Asennus ja käyttökuntoon laitto

DOSBoxin asennus peruskuntoon on yksinkertaista. Käy hakemassa DOSBoxin asennustiedosto ja aja se. Kun ohjelma on asennettu, löydät Käynnistä -valikosta DOSBoxin. Käynnistettyäsi DOSBoxin on ensimmäiseksi mountattava jokin kiintolevyltä löytyvä hakemisto asemaksi DOSBoxiin. Tämä tapahtuu komennolla mount, joka ottaa parametrikseen aseman joksi hakemisto kiinnitetään sekä hakemiston polun. Esimerkiksi "mount c: c:\dos". Tämä ei luonnollisesti kuitenkaan vaikuta mitenkään oikean C aseman sisältöön Jos muutat Windowsin kautta hakemiston sisältöä, saat päivitettyä hakemiston DOSBoxiin komennolla rescan. Aseman vaihto c-asemalle tapahtuu komennolla c: ja siirtyminen alihakemistoon komennolla cd alihakemisto.

Ääkköset kuntoon

DOSBox käyttää oletuksena amerikkalaista näppäimistöasettelua, joka ei tunne skandeja ja erikoismerkit ovat eri paikassa kuin suomalaisessa näppäimistössä. Näppäinten sijainnit voi nähdä painamalla ctrl+F1. Ääkköset voi kuitenkin saada toimimaan hakemalla FreeDOS projektin sivuilta keyb ohjelma. Lisäksi tarvitset kielitiedoston, joka löytyy samalta sivulta. Kielitiedosto täytyy kääntää KC kääntäjällä. Voit myös hakea valmiiksi käännnetyn tiedoston. Kopioi keyb.com ja su.kl tiedostot samaan hakemistoon ja kirjoita "keyb su". Tämän jälkeen käytössäsi on suomalainen näppäimistö. Molemmat tiedostot ovat GNU General Public License:n alaisia.

Asetusten muuttaminen

Asetuksia voi muuttaa muokkaamalla DOSBox.conf tiedostoa. Tiedostosta löytyy hyvät ohjeet asetusten muuttamiseen. Emuloitavan prosessorin nopeutta voi säätää ctrl+F11 sekä ctrl+F12 näppäimillä, kun DOSBox on käynnissä. Ctrl+F11 vähentää prosessorin nopeutta ja ctrl+F12 lisää sitä. Mikäli et saa ohjelmaa toimimaan sujuvalla nopeudella prosessorin nopeutta lisäämällä voit vähentää tai kasvattaa frameskip arvoa painamalla ctrl+F8 (ctrl+F7 vähentää frameskippiä. Muiden näppäimien toiminnot näet readme.txt tiedostosta). Config tiedoston [autoexec] osioon voit laittaa käskyjä, jotka suoritetaan aina kun DOSBox käynnistetään. Esimerkiksi suomalaisen näppäimistöasettelun saat lisäämällä osioon seuraavat rivit. Seuraavassa oletetaan, että keyb.com ja su.kl tiedostot ovat hakemistossa c:\dosbox.

mount c: c:\dosbox
c:
keyb su
Mikäli et halua nähdä rivejä ruudulla lisää "@echo off" ylimmäksi. Autoexec osioon voit laittaa mitä tahansa dossin käskyjä.

Voit tehdä useamman eri config tiedoston komennolla "config -writeconf oma.conf". Näin voit esimerkiksi laittaa eri pelit käynnistymään suoraan pikakuvakkeesta. Saat DOSBoxin hakemaan eri config tiedoston lisäämällä "-conf c:\polku\hakemistoon\oma.conf" käynnistyskomennon perään.

Pikanäppäimet

ALT-ENTERVaihto koko ruudun ja ikkunan välillä.
CTRL-F1Käynnistä keymapper.
CTRL-F4Vaihda mountattu levy-image. Päivittää hakemistojen välimuistin.
CTRL-F5Tallenna kuvakaappaus. (png)
CTRL-F6Käynnistä/Pysäytä äänien nauhoittaminen.
CTRL-ALT-F7Käynnistä/Pysäytä OPL komentojen nauhoitus.
CTRL-ALT-F8Käynnistä/Pysäytä MIDI komentojen nauhoitus.
CTRL-F7Vähennä frameskippiä.
CTRL-F8Lisää frameskippiä.
CTRL-F9Lopeta dosbox.
CTRL-F10Sido/Vapauta hiiri.
CTRL-F11Hidasta emulaatiota (vähennä laskujen määrää millisekunnissa).
CTRL-F12Nopeuta emulaatiota (lisää laskujen määrää millisekunnissa).

dosbox.conf tiedoston asetukset

[sdl]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
fullscreenKäynnistää dosboxin suoraan täysruutuuntrue, false
fulldoubleKäyttää kaksoispuskurointia täydessä ruudussatrue, false
fullfixedEi muuta ruudun kokoa täydessä ruudussatrue, false
fullresolutionMitä resoluutiota käytetään täydessä ruudussa
outputMitä käytetään ruudun piirtämiseensurface, overlay, opengl, openglnb, ddraw
hwscaleIkkunan skaalaus mikäli tiettyä laitettä käytettäessä mahdollista
autolockHiiri lukitaan automaattisesti, kun ruutua klikataantrue, false
sensitivityHiiren nopeus
waitonerrorOdottaa ennen konsolin sulkemista, jos ohjelmass tapahtuu virhetrue, false
priorityDosboxin prioriteetti. Mitä korkeampi prioriteetti sen enemmän ohjelmalle annetaan prosessoriaikaalower, normal, higher, highest
mapperfileTiedosto, josta luetaan ja tallennetaan näppäimet/tapahtumat


[dosbox]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
languageValitsee erillisen kielitiedoston
memsizeEmuloitavan koneen keskusmuistin koko
machineMinkälaista konetta yritetään emuloidahercules, cga, tandy, vga
capturesHakemisto johon pelistä otetut näytönkaappaukset, äänitiedostot sekä muut vastaavat tallennetaan


[render]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
frameskipMontako ruutua hypätään yli ennen seuraavan piirtämistä
aspectTehdäänkö aspekti korjaustrue, false
scalerMiten pieni resoluutioiset tilat skaalataannone, normal2x, advmame2x, advmame3x, advinterp2x, interp2x, tv2x


[cpu]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
coreProsessorin ydin, jota emuloidaansimple, normal, full, dynamic
cyclesMontako laskutoimenpidettä dosbox pyrkii tekemään millisekunnissa
cycleupMiten paljon emuloitavan prosessorin tehoa lisätään näppäinyhdistelmällä
cycledownMiten paljon prosessorin tehoa lasketaan näppäinyhdistelmällä. Alle 100 arvo tarkoittaa prosentteja


[mixer]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
nosoundEi soita ääniä. Äänet emuloidaan kuitenkin.true, false
rateMikserin näytteenottotaajuus
blocksizeMikserin käyttämä muistimäärä
prebufferMontako millisekuntia ääntä pidetään valmiiksi laskettuna


[midi]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
mpu401Emuloidaanko MPU-401true, false
intelligentKäytetäänkö intelligent tilaatrue, false
deviceLaite, joka ottaa vastaan MIDI datandefault, alsa, oss, win32, coreaudio, none
configLaitteen erikoisasetukset


[sblaster]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
typeEmuloitavan soundblaster äänikortin tyyppinone, sb1, sb2, sbpro1, sbpro2, sb16
base, irq, dma, hdmaIO/IRQ/DMA/High DMA osoitteet soundblasterille
oplmodeOPL emulaation tyyppi. Auto asetuksella tämä päätellään type asetuksestaauto, cms, opl2, dualopl2, opl3
oplrateOPL emulaation näytteenottotaajuus


[gus]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
gusKäynnistää Gravis Ultrasound emulaationtrue, false
base, irq1, irq2, dma1, dma2IO/IRQ/DMA osoitteet
rateNäytteenottotaajuus
ultradirPolku ultrasound hakemistoon


[speaker]

Tandy emulaation näytteenottotaajuus
AsetusSelitysMahdolliset arvot
pcspeakerKäynnistää PC kaiutin emulaationtrue, false
pcratePC:n kaiuttimen näytteenottotaajuustrue, false
tandyratetrue, false
disneyKäynnistä Disney Sound Source emulaatiotrue, false


[dos]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
xmsMahdollistaa xms tuentrue, false
emsMahdollistaa ems tuentrue, false


[modem]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
modemMahdollistaa modeemin käytöntrue, false
comportCOM portti, johon modeemi on kytketty
listenportTCP portti, jota modeemi kuuntelee yhteyden saamiseksi


[directserial]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
directserialMahdollistaa nollamodeemikaapelin käytöntrue, false
comportCOM portti emulaatiossa
realportOikea COM portti
defaultbpsOletusnopeus, jolla yhteys toimii
parityPakettien pariteettiN, E, O
bytesizePakettien koko5, 8
stopbitstopbittien määrä1, 2


[ipx]

AsetusSelitysMahdolliset arvot
ipxMahdollistaa UDP/IP emulaationtrue, false